Bij Němce - satana

Leták běloruské komunistické strany z roku 1942.

Přečti a předej dál! S ohněm a mečem vpadl do naší země, naše města a vesnice změnil v rozvaliny a spáleniště, naši úrodnou zemi a kvetoucí sady v pustinu... Krví našich lidí je poznačen každý krok fašistického zvířete... Zvíře-Němce je třeba zničit, zabíjej Němce všude, kde je to možné... Bij fašistické zvíře v lese, na poli, na cestách, nič ho na zemi i ve vzduchu! ... Smrt německým okupantům!