Anzio 1944

Proti spojeneckému vylodění u Anzia v Itálii v lednu 1944