nelidské zločiny

Nelidské zločiny gangsterských amerických pilotů vyřazují Spojené státy z lidského společenství (1943)