stalinova čistka

  • Je možné zadat více jmen oddělených čárkou, nebo jen jejich části
Pro přidání nového příspěvku se přihlašte
jensi 24.4.2020 14:19 - č. 1
Pro pochopení toho, jak došlo k oslabení velitelského sboru armády v třicátých letech, je třeba zpřesnit obsah a význam číselných údajů. Prostý číselný poměr 3/5 maršálů a 13/15 vysokých důstojníků celou problematiku značně zjednodušuje a tak dochází k jeho dezinterpretaci. Typickým příkladem takovéto konspirativních úvah je snad nejpopulárnější ruský autor z řad Sovětské armády - Vladimír Rezun, vystupující pod pseudonymem Viktor Suvorov. Ten ve své knize Očista (2006) nalákal čtenáře tímto úvodníkem. : Z pěti maršálů byli popraveni tři. Z pěti velitelů armády nezůstal naživu ani jeden. Čistku nepřežil ani jeden armádní komisař prvního stupně. Ze dvanácti armádních velitelů druhého stupně bylo pohřbeno všech dvanáct, ... . Celkem přišlo
v čistkách o život čtyřicet tisíc velkých vojevůdců
.... Jak se mohlo stát, že před popravčími četami skončilo necelých dvacet procent mužů s nárameníky ? Rezun a další novináři nesprávně uvádí, že bylo popraveno nejméně 40 tisíc důstojníků, což pravděpodobně vůbec neodpovídá skutečnosti. Číselný údaj zahrnuje zřejmě odhad všech z armády vyřazených, nikoliv popravených důstojníků
a poddůstojníků za celé období 1933 - 1939.