Září 1938 - měli jsme se bránit?

  • Je možné zadat více jmen oddělených čárkou, nebo jen jejich části
Pro přidání nového příspěvku se přihlašte

Nalezené příspěvky

ja_62 25.3.2009 12:05 - č. 5529
ja_62
pohan napsal v č. 5527:
"(Vážně máš za to, že věta:" Údaje o německé armádě ..." v žádném případě nemůže obsahovat informace o síle německých armád připravených k útoku na ČSR?) "
ja_62 napsal v č. 5523:
"Ale dost těžko o síle německé armády celkově."
To v mých výrocích vidí nanejvýše někdo, kdo má celkově dost značně bisarní rozpoznávací schopnosti - já nikde nepopírám fakt, že dané věty obsahují údaj o tom , že německá pozemní armáda měla v září 1938 nejméně dvacet a jeden pěší pluk, v čem se však lišíme je názor na to, zda tyto věty obsahovaly údaje o síle německé armády obecně. [téma č. 6 - přísp. č. 5505] A tyto by v daném kontextu byly jedinými relevantními, i vyhledem k tvému vlastnímu tvrzení, že šlo o "dokumenty o síle německé armády, účelově vypracované s cílem dokázat, že Německo připravovalo válku".
ja_62 napsal v č. 929 ("Jak by to vypadalo, kdybychom se nepodřídili mnichovskému diktátu?"):
"já bych ten vysoce subjektivní Prchalův text hodnotil jako zajímavý zejména jeho značným přeceněním jak poctivých úmyslů SSSR, tak jeho možností nám pomoci, jakož i vlivu na Polsko a Maďarsko, přičemž o tom, jaké by byly naše vyhlídky na úspěšnou obranu není, alespoň dle mého názoru, příliš konkrétní. Mohl bys mi najít a ocitovat slova, kde je nějak upřesňuje?" [téma č. 25 - přísp. č. 929]
pohan napsal v č. 5527:
"- Opravdu chceš ode mě něco citovat? "

Ano. Abych to upřesnil - nejde mi o informaci o obsahu textu, kterou od někoho kdo buď nechce nebo nedokáže pochopit i tu nejjednodušší větu sotva získám, ale o informaci k tomu, co v daném textu čteš ty. Já tam vnímám nanejvýš to, že Prchala (na rozdíl od Syrového, Husárka a Krejčího) doufal, že vydržíme do příchodu pomoci SSSR, přičemž o skutečné ochotě SSSR nám pomoci zjevně, na rozdíl od ostatních zúčastněných, trpěl ilusemi.

Jinak co se tvých rozpoznávacích a komunikačních schopností týče, dokážu si to vysvětlit - pokud to neděláš úmyslně, což jsi popřel - jen asi dvěma důvody - a v obou případech bych ti doporučoval vyhledat odbornou pomoc.

[téma č. 25 - přísp. č. 925]
pohan napsal v č. 5527:
"- Pokud o izolovaném boji věděl velitel hraničářského pluku, proč by ne velitel armády? "
Já chápu, že nejsi člověk, který by dokázal pochopit, když použitou argumentací podkopává své vlastní stanovisko, ale jde přibližně o to, že velitel hraničářského pluku mohl vědět maximálně jaký je stav přípravy jeho pluku a schopnost obrany jemu přidělenému úseku, v souvislosti s tím, jak byl odhadován počet nepřátelských sil, které stály proti němu, a povšechně znát i situaci v jeho oblasti - co bylo nad to, bylo spíše vyjádřením jeho emocionálního postoje. Velitel armády sice mohl mít přehled o něco větší než pouze co se týkalo jeho armády, ale dost sotva mohl mít tak kvalitní přehled jako někdo kdo se pohyboval v centru dění.
pohan napsal v č. 5527:
"- A z knih vydaných 37 let po té? Které publikace máš na mysli? "
Z těch také ne. [téma č. 25 - přísp. č. 929] Co jsem se ti s taktem a úsilím, hodným diskuse s někým příčetnějším než jsi ty, snažil naznačit [téma č. 25 - přísp. č. 923] je skutečnost, že armádní špičky měly vlastní zdroje informací o síle naší výzbroje, a tudíž, i v tom nepravděpodobném případě, že by údaje Karlického a Janouška byly pravdě blíž než Šrámkovy, znamená to převážně to, že velení československé armády ani tyto počty nepřipadaly tak příznivé jako tobě.
pohan napsal v č. 5527:
"Nenapadá mě, kdo jiný by TGM znal líp. "
Že bys nevěděl nic o tom, že jejich vztah byl značně - komplikovaný?
pohan napsal v č. 5527:
"- Ano, chápu i Tvé obavy, asi jich máš víc."
Ne příliš, ale diskuse s někým kdo s naprostým klidem své představy a smyšlenky [téma č. 6 - přísp. č. 5516] vydává za výroky někoho jiného, a nevidí na tom nic zvláštního, ve mně vyvolává jisté znepokojení.

Diskuzní forum