Vítězné, poražené a spoluválčící státy ve 2. sv. válce

  • Je možné zadat více jmen oddělených čárkou, nebo jen jejich části
Pro přidání nového příspěvku se přihlašte
hank 3.8.2017 10:11 - č. 1
Můžete sem někdo prosím dát stručné, kvalifikované a srozumitelné vyjádření o kritériích, jichž bylo použito k určení, které státy byly z hlediska vítězných mocností a nově nastoleného mezinárodního práva po WW II považovány za vítězné, které za poražené, co to byl "status spoluválčící strany" Spojenců a kterým státům byl přiznán? Také mě zajímají důsledky takového zařazení (ať už mezi vítězné nebo spoluválčící strany) pro ty které státy ve věci poválečných reparací a válečné kořisti. Jedná se mi hlavně o státy "obojetné", které ve válce přešly z jedné strany na druhou (viz třeba Rumunsko) nebo státy rozdělené (typicky Jugoslávie), na jejichž předválečném území vznikly dva nebo více proti sobě válčících států, quasistátů nebo režimů. Uvítám i odkazy na internetové zdroje včetně cizojazyčných (čtu anglicky a rusky).

Diskuzní forum