Vítězné, poražené a spoluválčící státy ve 2. sv. válce

  • Je možné zadat více jmen oddělených čárkou, nebo jen jejich části
Pro přidání nového příspěvku se přihlašte
1-2 z 2
Po
Honza M. 16.9.2021 20:35 - č. 2
Honza M. Tak Němci se rozhodli zaplatit drobnou kompenzaci Petrohradu za utrpení jeho obyvatel během blokády 1941-1943:

Autor článku má ohromnou starost, aby si na dosud nezaplacené reparace nerozpomněli i jiné státy, včetně ČR.

Pokud jde o ČR, pak Němci nejen že dosud nezaplatili reparace, ale ještě ani ty různé "příspěvky na válku" a "válečné půjčky" a různé jiné úvěry, které si během okupace vynutili na protektorátní vládě ve výši kolem 100 mld korun (www.fronta.cz/valecne-skody-na-uzemi-csr).

Po válce čs. vláda zvažovala možnost, že tento německý dluh nezahrne do reparací, ale ponechá ho bokem jako jistinu a protihodnotu pro případ, že by německá vláda někdy v budoucnu požadovala nějaké kompenzace za majetek zkonfiskovaný sudetským Němcům.
hank 3.8.2017 10:11 - č. 1
Můžete sem někdo prosím dát stručné, kvalifikované a srozumitelné vyjádření o kritériích, jichž bylo použito k určení, které státy byly z hlediska vítězných mocností a nově nastoleného mezinárodního práva po WW II považovány za vítězné, které za poražené, co to byl "status spoluválčící strany" Spojenců a kterým státům byl přiznán? Také mě zajímají důsledky takového zařazení (ať už mezi vítězné nebo spoluválčící strany) pro ty které státy ve věci poválečných reparací a válečné kořisti. Jedná se mi hlavně o státy "obojetné", které ve válce přešly z jedné strany na druhou (viz třeba Rumunsko) nebo státy rozdělené (typicky Jugoslávie), na jejichž předválečném území vznikly dva nebo více proti sobě válčících států, quasistátů nebo režimů. Uvítám i odkazy na internetové zdroje včetně cizojazyčných (čtu anglicky a rusky).
1-2 z 2
Po