Odbojové a partyzánské skupiny na území Čech a Moravy

  • Je možné zadat více jmen oddělených čárkou, nebo jen jejich části
Pro přidání nového příspěvku se přihlašte
1-2 z 2
Po
Martus 5.7.2016 20:28 - č. 2
Odbojové skupiny Lech a Karlík

Je možné někde získat větší informace o těchto partyzánech ze středních Čech? Narazil jsem na toto téma nedávno v jedné knize, kde je zmínka jenom v několika větách. Jde o zajímavé téma z toho důvodu, že mělo jít o jednotky prvorepublikových fašistů, kteří se zapojili do hnutí odporu proti okupantům.
Daniel Gargulák 22.11.2015 11:10 - č. 1
V mnoha časopisech o válce se nedozvíme téměř nic o našem II. odboji, protože je pro "historický bulvár" nezajímavý, nebo o něm autoři nic nevědí, což je pravděpodobnější. Přitom odboj začal prakticky ihned po okupaci zbytku ČSR, ne-li dříve. Tak například známý Petiční výbor věrni zůstaneme (PVVZ) se shromáždil kolem levicových intelektuálů, jenž v květnu 1938 vydali petici stejného názvu. Všichni známe Obranu národa, která během tří měsíců vytvořila na dvě sta rámcových praporů, připravených na okamžité zapojení do ozbrojeného povstání což bylo vzhledem k mizivým zásobám zbraní a německé situaci v letech 1939-1941 nemožné. Důvodem byla také špatná konspirace a tvorba seznamů. Politické ústředí (PÚ) se snažilo udržovat Benešovu linii v odboji. Ilegální KSČ řešila otázku, zda přemoci ideologické pohnutky nad vlasteneckými a nakonec se zapojila již před napadením SSSR, ale to jen jednotlivě. Ambici zastřešit celé toto spektrum mělo Ústřední vedení odboje domácího (ÚVOD), kterému se to bohužel ne zcela dařilo. Další odbojové organizace byly nezávislé na těchto největších, Sokolové, Odbory, Železničáři, ale také byli provázáni což vedlo k sériím zatýkání prvních garnitur již v roce 1940, následně 1941 a samozřejmě při Heydrichiádě. Anglické i Sovětské paraskupiny nemohly v protektorátu úspěšně rozvíjet odbojovou činnost a tak mnohé končily velmi špatně - OUT DISTANCE apod.(Čurda zradil, Kolařík se otrávil). Budu velmi rád, pokud mi pomůžete zmapovat menší organizace, jako byla například skupina Zelenky - Hajského, kolem atentátu na Heydricha a jejich činnost. Náš nově vzniknuvší Valašský odbojový spolek z.s se sice specializuje na sever, střed a východ Moravy, ale to nám nebrání sestavit takový přehled skupin, jaký nebyla oficiální historiografie schopna za 70. let sestavit. Od roku 1943 již víme o velmi aktivních skupinách a jejich činnosti, která je velmi nedoceněná. Na Ostravsku je to Jiskra-Bílek, Jan Žižka - Peschl, Petráš. O něco jižněji Štramberští partyzáni a na Valašsku Sousedíkova organizace vzniklá na troskách ON. Sousedík kolem sebe shromáždil skupiny bývalých důstojníků, protektorátních četníků v čele s okresním velitelem por.Rudolfem Gureckým a ten měl na každé větší služebně své lidi, kteří ve svých rajonech organizovali takzvané trojky, jenž znaly jen dva z vlastního "roje" čímž se zamezilo dekonspiraci. Do této situace seskakuje paraskupina CLAY s velitelem Antonínem Bartošem a ta si také vytvořila okruh spolehlivých spolupracovníků načež se obě skupiny propojily a úzce spolupracovaly, až do infiltrace agenta Šmída. To už je ve hře i nejsilnější, největší a nejaktivnější partyzánská skupina na protektorátním území. 1.čs.partyzánská brigáda Jana Žižky o jejíž činnosti víme dost, ne však tolik, kolik bychom chtěli. Velmi aktivní je na Vysočině také odbojová organizace Rada tří generála Vojtěcha Luži. K tomuto tématu bych Vás moc prosil o nové informace mimo ty, které jsou ve stávající literatuře. Mám na mysli rodinné historie, soukromé paměti, zdánlivě nedůležité poznámky atd. Pomůžete tím k vytvoření nové knihy o partyzánském hnutí na Moravě, ale v hledáčku máme i Čechy. Tam na konci války operovaly velmi dobře vybavené oddíly záškodníků, které bychom chtěli v budoucnu také zmapovat, aby široká veřejnost nevnímala odbojáře jako bývalý premiér Nečas.
Přiložené soubory jsou přístupné po přihlášení
1-2 z 2
Po

Diskuzní forum