Sudetoněmecká otázka, odsun sudetských Němců

  • Je možné zadat více jmen oddělených čárkou, nebo jen jejich části
Pro přidání nového příspěvku se přihlašte

Nalezené příspěvky

ja_62 29.1.2009 16:19 - č. 3335
ja_62
pasik napsal v č. 3315:
"nostrifikace nepožadovala jen sídlo v ČSR, ale rovnou centrálu řízenou čs. Státními příslušníky, což vedlo někdy k omezení nebo pozbytí práv legálních vlastníků"
Jmenuj mi prosím alespoň jeden konkrétní případ, kdy k tomuto omezení došlo, a k jakému. A jen tak mimochodem, nostrifikační zákon centrálu řízenou čs. státními příslušníky nepožaduje.

A jak už psal Honza M., obdobné zákony, týkající se přesunutí vedení podniků působících na jejich území do vlastní jurisdikce, přijaly i ostatní po válce nově vzniklé středoevropské státy.

Přičemž, pokud by vlastníku zanikla vlastnická práva následkem toho, že nesplnil zákonné podmínky, za legálního vlastníka ho může označit leda jedinec do té míry duševně disponovaný, že považuje Hitlera za představitele standardní koaliční vlády, v demokraciích běžné, pasiku. I když u tebe asi bude nutné s osvětou začít u jednoduchého faktu, že tlak na přeložení sídel podniků působících na našem území, ale řízených z ciziny, se jaksi z podstaty věci samé jen minimálně týkal omezení práv československých občanů, bez ohledu na národnost. Vlastnická práva pak, tím že by v řízení jejich společností museli působit občané nějakého státu, nepozbyl snad ještě nikdy nikdo.