Vztahy Spojenců a SSSR po vítězství v Evropě, poválečný vývoj

  • Je možné zadat více jmen oddělených čárkou, nebo jen jejich části
Pro přidání nového příspěvku se přihlašte

Nalezené příspěvky

ja_62 16.4.2008 14:52 - č. 318
ja_62
spelter napsal v č. 314:
"Napsal jsem, že se u nás dodržovala demarkační linie - z toho by takový machr jako ty neměl mít problém pochopit, že nedošlo k přesunu na jiné linie u nás. "
To poměrně dost těžko - z tvé strany mi byla poskytnuta pouze informace, že demarkační linie na našem území, byla dodržována, informaci v tom smyslu, že nedošlo k přesunu na jinou linii na našem území by v tvém vyjádření nenašel ani detektiv Babočka, neb to tam prostě není.
spelter napsal v č. 304:
"Z toho je právě vidět, že u nás se demarkační linie dodržovala a nenásledovaly potom přesuny vojsk na nějaké jiné, politicky stanovené linie"

spelter napsal v č. 314:
"Takže jen náhodou pak ty sféry vlivu prakticky odpovídaly té demarkační linii? Sice ji 100% nekopírovaly a došlo k určitým přesunům vojsk, ale celkově lze říci, že kam kdo postoupil vojensky, tam byla jeho sféra vlivu.. "
ja_62 napsal v č. 303:
"V případě demarkační linie šlo o vymezení operačních sfér, nikoliv sfér vlivu, ty s ní už víceméně neměly co dělat. A bylo poměrně dost jasné, na kterou stranu spadá v případě sfér vlivu ČSR. "
ja_62 napsal v č. 306:
" ježto demarkační linie neměla v našem případu se sférou vlivu nic společného, zatímco na území Německa, kde šlo o to, v jakém prostoru bude který stát a armáda vykonávat okupační správu, potenciálně ano."
ja_62 napsal v č. 306:
"A ani tam Truman a Eisenhower neměli zájem na vyjednání jiných podmínek než předem daných dohodami, i když teoreticky se o to USA a Británie určitě mohly, s cílem získat pro západ výhodnější podmínky, na základě drženého území, přinejmenším pokusit. "
Prosím, definuj mi jak bys pojímal slovo "prakticky" - podle mých informací naopak se naopak hranice sfér vlivu naprosto nekryly s demarkační linií, někdy byla demarkační linie na území Německa až okolo dvou set mil východněji. Pokud ti, v rámci velkorysosti se kterou např. míníš, že otázka postupu na naše území byla koncem války otevřenou, stačí, že jak hranice okupačních pásem, tak demarkační linie ležely shodně na území Německa, pak snad prakticky ano.

Snad ti, jelikož zjevně pomaleji chápeš, jeden obrázek řekne víc než tisíc slov.
tinyurl.com/6mfofe (Vyznačena jen linie postupu americké armády - modře; britská 21. skupina armád pak dosáhla linie Schwerin-Wismar)
Já tedy nemám pocit, že by linie demarkační a rozdělení okupačních pásem v Německu byly prakticky totožné. A předpokládal bych, že mimo tebe ani nikdo další, s možnou výjimkou Hurvínka.
spelter napsal v č. 314:
"Takže jen náhodou pak ty sféry vlivu prakticky odpovídaly té demarkační linii?
Nenáhodnou shodou mezi průběhem hranice sfér vlivu a demarkační linií tu lze myslet snad leda zřejmý fakt, že obě linie dělí Německo, ne např. jedna Patagonii a druhá Austrálii; případně i skutečnost, že Sovětům zůstala obsazená část východní, západním mocnostem překvapivě západní.
spelter napsal v č. 314:
"Sice ji 100% nekopírovaly a došlo k určitým přesunům vojsk, ale celkově lze říci, že kam kdo postoupil vojensky, tam byla jeho sféra vlivu.. "
To říci jde, zrovna tak jako je možné pronést větu "Hej, tamhle jde Edna a nese saxofon".
Na druhou stranu je nepoměrně bližší realitě, říct, že dosažená linie styku vojsk neměla v praxi vliv na konkrétní průběh (dříve vyjednané) hranice oblastí poválečné správy, a na tuto se vojska po nějaké době stáhla/postoupila, bez ohledu na dříve dosaženou demarkační linii.

Diskuzní forum