Kalendář výročí

  • Hledám výrazy s nejméně třemi znaky
    Lze použít operátorů AND, OR a NOT a libovolného uzávorkování. Přesný výraz skládající se z více slov (např. "U 56") lze uzavřít do uvozovek.

    Příklad: (USA OR (Velká AND Británie)) AND NOT (SSSR OR Německo) nalezne vše, co se týká USA nebo Velké Británie a současně ne Sovětského svazu nebo Německa.
151-200 z 293
<< 1 2 3 4 5 6 >>
Po
Nalezená výročí
1940
19. 07. 1940 pátek 78 let
20. 08. 1940 úterý 78 let
30. 08. 1940 pátek 78 let
04. 09. 1940 středa 78 let
11. 09. 1940 středa 78 let
27. 09. 1940 pátek 78 let
30. 09. 1940 pondělí 78 let
15. 10. 1940 úterý 78 let
23. 10. 1940 středa 78 let
25. 10. 1940 pátek 78 let
05. 11. 1940 úterý 78 let
05. 11. 1940 úterý 78 let
12. 11. 1940 úterý 78 let
23. 11. 1940 sobota 77 let
10. 12. 1940 úterý 77 let
1941
06. 01. 1941 pondělí 77 let
29. 01. 1941 středa 77 let
09. 02. 1941 neděle 77 let
04. 03. 1941 úterý 77 let
11. 03. 1941 úterý 77 let
25. 03. 1941 úterý 77 let
11. 05. 1941 neděle 77 let
19. 05. 1941 pondělí 77 let
02. 06. 1941 pondělí 77 let
22. 06. 1941 neděle 77 let
22. 06. 1941 neděle 77 let
25. 08. 1941 pondělí 77 let
28. 09. 1941 neděle 77 let
01. 10. 1941 středa 77 let
03. 10. 1941 pátek 77 let
18. 10. 1941 sobota 77 let
06. 11. 1941 čtvrtek 77 let
25. 11. 1941 úterý 76 let
26. 11. 1941 středa 76 let
30. 11. 1941 neděle 76 let
01. 12. 1941 pondělí 76 let
08. 12. 1941 pondělí 76 let
11. 12. 1941 čtvrtek 76 let
11. 12. 1941 čtvrtek 76 let
16. 12. 1941 úterý 76 let
1942
01. 01. 1942 čtvrtek 76 let
06. 01. 1942 úterý 76 let
13. 01. 1942 úterý 76 let
19. 01. 1942 pondělí 76 let
20. 01. 1942 úterý 76 let
29. 01. 1942 čtvrtek 76 let
01. 02. 1942 neděle 76 let
18. 04. 1942 sobota 76 let
26. 05. 1942 úterý 76 let
28. 05. 1942 čtvrtek 76 let
151-200 z 293
<< 1 2 3 4 5 6 >>
Po