Kalendář výročí

  • Hledám výrazy s nejméně třemi znaky
    Lze použít operátorů AND, OR a NOT a libovolného uzávorkování. Přesný výraz skládající se z více slov (např. "U 56") lze uzavřít do uvozovek.

    Příklad: (USA OR (Velká AND Británie)) AND NOT (SSSR OR Německo) nalezne vše, co se týká USA nebo Velké Británie a současně ne Sovětského svazu nebo Německa.
101-150 z 167
<< 1 2 3 4
Po
Nalezená výročí
1944
20. 05. 1944 sobota 78 let
21. 05. 1944 neděle 78 let
22. 05. 1944 pondělí 78 let
06. 06. 1944 úterý 78 let
08. 06. 1944 čtvrtek 78 let
13. 06. 1944 úterý 78 let
24. 06. 1944 sobota 78 let
29. 06. 1944 čtvrtek 78 let
01. 07. 1944 sobota 78 let
03. 07. 1944 pondělí 78 let
08. 07. 1944 sobota 78 let
09. 07. 1944 neděle 78 let
25. 07. 1944 úterý 78 let
04. 08. 1944 pátek 78 let
15. 08. 1944 úterý 78 let
19. 08. 1944 sobota 78 let
25. 08. 1944 pátek 78 let
06. 09. 1944 středa 78 let
08. 09. 1944 pátek 78 let
11. 09. 1944 pondělí 78 let
16. 09. 1944 sobota 78 let
17. 09. 1944 neděle 78 let
17. 09. 1944 neděle 78 let
18. 09. 1944 pondělí 78 let
19. 09. 1944 úterý 78 let
23. 09. 1944 sobota 78 let
23. 09. 1944 sobota 78 let
08. 10. 1944 neděle 77 let
17. 10. 1944 úterý 77 let
21. 10. 1944 sobota 77 let
28. 11. 1944 úterý 77 let
08. 12. 1944 pátek 77 let
11. 12. 1944 pondělí 77 let
15. 12. 1944 pátek 77 let
16. 12. 1944 sobota 77 let
17. 12. 1944 neděle 77 let
21. 12. 1944 čtvrtek 77 let
22. 12. 1944 pátek 77 let
26. 12. 1944 úterý 77 let
29. 12. 1944 pátek 77 let
31. 12. 1944 neděle 77 let
1945
01. 01. 1945 pondělí 77 let
03. 01. 1945 středa 77 let
03. 01. 1945 středa 77 let
07. 01. 1945 neděle 77 let
24. 01. 1945 středa 77 let
25. 01. 1945 čtvrtek 77 let
04. 02. 1945 neděle 77 let
08. 02. 1945 čtvrtek 77 let
22. 02. 1945 čtvrtek 77 let
101-150 z 167
<< 1 2 3 4
Po