Dne 8. září 1941 dokončila německá vojska úplné obklíčení sovětského města Leningradu (název Leningrad neslo město v letech 1924 až 1991). Nepřátelské obležení však nebylo dokonalé, přes zimu bylo město zásobováno přes zamrzlé Ladožské jezero tzv. Cestou života.

Z obležení bylo město vyproštěno až 27. ledna 1944, obklíčeno bylo celkem 872 dní. Jde o nejdelší obležení za celou druhou světovou válku.