V tradiční zprávě Kongresu o stavu Unie dne 6. ledna 1941 president Spojených států amerických Franklin Delano Roosevelt prohlásil  za hodné dosažení, aby bylo dosaženo bezpečnosti celého světa, tyto čtyři svobody:

  • Svobodu slova a přesvědčení
  • Svobodu vyznání
  • Svobodu od nedostatku
  • Svobodu od strachu

— které se měly vztahovat na všechny obyvatele světa bez rozdílu. Tímto poselstvím vytyčil jasný program proti ideám tzv. „Novému světovému pořádku“, který prosazovaly mocnosti Osy, a položil jimi i myšlenkový základ americké zahraniční politiky v pozdějším období.